Trendy a budoucnost

V současné době se fotovoltaika zaměřuje především na soběstačnost domácností a menších firem. Přispělo k tomu několik faktorů a mezi ty hlavní patří neustálé snižování cen FV technologie, ale také prudký vývoj v oblasti skladování energie a v neposlední řadě fakt, že se celosvětově ustupuje od neekologických zdrojů el. energie.

Nutnost vážně se zabývat budoucností a řešením, co nastane až doslouží staré uhelné elektrárny a nad jadernou energetikou v řadě zemí visí velký otazník, vedly k zavedení dotací na ekologickou výrobu el. energie. V našich podmínkách, kde nemáme významné vodní zdroje, nefouká tady dostatečně vítr, aby se mohly stavět větrné parky, se největší pozornost věnuje právě fotovoltaice. I podle státní energetické koncepce se bude v budoucnu jednat o jeden z nejvýznamnějších zdrojů.

Doba, kdy si neznámý investor postavil výkonnou solární elektrárnu a za výhodných podmínek posílal elektřinu do distribuční sítě je už minulostí a nyní se využití fotovoltaiky konečně dává tím správným směrem. Vysoké výkupní ceny a velmi pomalá reakce státních úřadů na jejich korekci fotovoltaice neprávem poškodily jméno a je nyní na nás, zodpovědných instalačních firmách, abychom to postupně napravili.

Podle výzkumné agentury GTM Research světový instalovaný výkon loni ve fotovoltaice dosáhl 257 GW a letos bude trh růst až o dalších 65 GW. V České republice je v současnosti instalován výkon asi 2 GW, což odpovídá jaderné elektrárně Temelín a pokud by se využily jenom střechy rodinných domů, tak tady máme prostor pro dalších až 7 GW. Už z těchto čísel je patrné, že je fotovoltaika významným zdrojem energie s velkým potenciálem. FV panely se přitom nemusí instalovat pouze na střechy domů, ale je možné je integrovat například do fasády (BIPV systémy), zastřešit jimi terasy, pergoly, či přístřešky pro auta a vytvářet tak architektonicky zajímavá řešení.

Od ledna 2016 je možno využít dotace na pořízení FVE z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a dá se tedy očekávat, že se FVE konečně dostanou ve velkém měřítku na střechy domů a budou vyrobenou elektřinou zásobovat domácnosti a tím přispívat k jejich energetické soběstačnosti. Na největším evropském trhu v Německu je již 90% nově stavěných FVE hybridních, tzn. že se vyrobená a nespotřebovaná elektřina ukládá do baterií a využívá se v době, kdy nesvítí slunce, tj. hlavně v noci. Tato hybridní FVE je připojená k distribuční síti, ale odebírá z ní elektřinu jen v době, kdy vlastní výroba nestačí, což je především v zimních měsících. Taková hybridní FVE dokáže pokrýt spotřebu domácnosti až z 80% a přebytky vyrobené el. energie se dají využít například pro ohřev vody.

Další významné využití fotovoltaických systémů bude přímo spojené s elektromobilitou, se kterou má až překvapivě hodně společného. Právě vývoj elektromobilů a zde má velký podíl americká firma Tesla přispěl k nutnosti vývoje kvalitních baterií, které nacházejí své místo i v domácnostech. Už to není jenom představa, ale stává se skutečností, že máme doma elektromobil s reálným dojezdem 400 km, který je zaparkovaný pod přístřeškem, na kterém jsou instalovány FV panely a náš elektromobil se nabíjí zcela zdarma. Rostoucí význam fotovoltaiky se odráží v jejím smysluplném využití pro vlastní spotřebu v domácnostech, firmách a institucích a také pro potřeby sítě. Zde budou hrát klíčovou roli technologie Smart Home, Smart City a Smart Grid. V neposlední řadě to budou technologie pro skladování energie, které umožní „prosumerům“  (tj. výrobcům solární energie pro vlastní spotřebu) optimalizovat využití a spotřebu vyrobené energie.