Nabídka

Střechy budov

Hlavní místo má fotovoltaika především na střechách rodinných domů a firem. Využitelná je každá střecha s orientací jinou než severní. Pro hybridní systémy s akumulací je optimální umístění panelů na východ a západ se sklonem 30 – 45 ̊. Využít se dají i rovné střechy, stačí zvolit vhodný montážní systém.

Zasklívací systémy a integrace do plášťů budov

Zasklení např. terasy polopropustným FV panelem představuje hned dvojnásobné využití fotovoltaiky. Integrace FV panelů do plášťů budov (tzv. BIPV) dává možnost architektům spojit účelné a hezké do jednoho celku. Zde se dobře uplatňují tenkovrstvé technologie z důvodu jejich lepších vlastností při neoptimálních sklonech a orientacích.

Ostrovní systémy

Najdou uplatnění všude tam, kde není možno přivézt pevnou elektrickou přípojku. Typickým příkladem jsou, dočasné instalace, telekomunikační zařízení, mobilní prostředky, horské chaty apod.

Pozemní instalace

Mají své nezastupitelné místo v „energetickém mixu“ a s rozvojem velkých bateriových systémů se očekává jejich „renesance“, protože se díky nim stanou zcela stabilním zdrojem el. proudu.

Elektromobilita a kombinace s jinými zdroji

Přístřešky pro auta jsou dalším možným využitím fotovoltaiky, zvláště s rozvíjející se elektromobilitou. Spojení fotovoltaiky a malou větrnou elektrárnou, nebo palivovým článkem, představuje celoroční zdroj el. energie např. pro kamerové systémy, meteostanice apod.